Stipendium

 

GK Värmdö har varje år en pott om max 10 000 kr som delas ut som stipendium till de som ansöker om ett bidrag för sin terminsavgift. Stipendiet är till för de som behöver ett bidrag för att ha möjlighet att fortsätta med sin gymnastik utan att begränsas av sin ekonomiska situation.

Man ansöker om stipendiet senast 1 januari för vårterminen och 1 augusti för höstterminen. I ansökan beskriver man lite om sig själv och varför man ansöker. Styrelsen fördelar stipendiet efter eget godtycke, både till omfattning och till vem eller vilka.

Återkoppling till vinnare av stipendium meddelas direkt till den som ansökt och är inte publikt.

Kommentarer inaktiverade.