Stadgar

Studsmatta 2   IMG_2157   parkour

Stadgar för GK Värmdö stiftad den 20 september 1998. Antagna den 20 september 1998. Antogs på årsmötet den 16.e mars 2017 och fastställda av årsmötet den 15:e April 2018. Läs dem här: Stadgar 2018

”Idrottens mål och inriktning” Definition: Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.


Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykisk som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning samt att bedriva gymnastik i olika former. Barn i alla åldrar bör erbjudas möjlighet att träna och tävla på sin egen nivå. Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en drogfri idrott.


Hemort
Föreningen har sin hemort i Värmdö.

Kommentarer inaktiverade.