Skada och försäkringar

pensum   bandage   svedea

Skada
Om en gymnast skadar sig under träning, ska ledare meddela förälder vad som hänt. Ledare ansvarar också för att följa upp genom återkoppling med förälder/gymnast. 

Försäkring
Om en gymnast skadar sig ska skadeanmälan till försäkringsbolaget fyllas i. Ledare ansvarar för att meddela kansli, kansli@gkvarmdo.se, som lämnar ut skadeblankett. Blanketten: ”skadeanmälan
 fylls i och returneras till kansli som intygar skadan och skickar in till försäkringsbolaget.

Utbildning
Föreningen har återkommande korta utbildningar kring hur skador hanteras. Huvudledare ansvarar för att det finns ledare som är informerade kring skadehantering i sin grupp.

Försäkringsbolag
Försäkringsmäklaren Pensum AB hanterar Gymnastikförbundets försäkringar i Svedea. Alla Pensums försäkringar gäller 1 oktober tom 30 september.

Ledare i GK Värmdö
Samtliga ledare har Riksidrottsförbundets grundförsäkring via Folksam som innehåller olycksfallsförsäkring. (gäller även funktionärer)

Typer av försäkringar

  • Basförsäkring: Alla barngrupper är försäkrade med en basförsäkring.
  • Träningsförsäkring: Alla gymnaster i breddgrupper är försäkrade med en träningsförsäkring. Gäller vid fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett – utan att tävla.
  • Tävlingsförsäkring: Alla gymnaster i tävlingsgrupper FT; PT; MT; UT; JT och ST är försäkrade med en tävlingsförsäkring. Försäkringen är personlig och knuten till tävlingslicensen.

Kommentarer inaktiverade.