Parkour på kyrkovalet 2017

I söndags hade GK Värmdö Parkour ”kom och prova på parkour´´ i samband med kyrkovalet vid Gustavsbergs kryka (äppelparken). Något som uppskattades av alla barn som kom och testade på!

Sommarträningar

För er som inte vill tappa gymnastiken nu under sommaren så kommer vi att ha sommarträningar hela sommaren för de som går i våra tävlingsgrupper och är födda 2006 och uppåt.
Var: Ösbyhallen
Tid:17-20
När: hela sommaren till skolstart, förutom vecka 26.
Kostnad: 35okr för hela sommaren.

Välkomna!

 

Vi på värmdö ungdomsfestival

Vi på värmdö har en ungdomsfestival i Gustavsbergshamn den 5-6 juni. Våra fantastiska parkour ledare kommer att finnas på plats 5 juni och ge möjlighet till alla som vill testa på parkour.

Gå dit för att prova på lite parkour!

Tävlingsperiod

Vi börjar nu närma oss slutet av tävlingsperioden och vi har haft många lag ute på tävlingar med fina prestationer i både rikstävlingar och föreningstävlingar. I helgen är de sista tävlingarna för denna termin och vi har tävlande lag i vikingacupen och lag på USM, killarna i PTRM som kör sitt första USM och våra tjejer i ETU.

STORT LYCKA TILL!

Årsmöte 16 mars kl. 19.00

Kallelse till årsmöte i GK Värmdö

Varmt välkommen till föreningens årsmöte den 16 mars kl. 19.00 i Ösbyskolans matsal, Gustavsberg.

Om du vill ha årsmöteshandlingarna i förväg maila kansli@gkvarmdo.se 

För att vi ska kunna planera för kaffe och smörgåsar ber vi dig anmäla dig via denna länk.

Nya stadgar

Styrelsen har arbetat fram uppdaterade stadgar som föreslås antas på årsmötet. Det är ett fåtal uppdateringar som saknades i stadgarna från förra årsmötet. 

Dagordning:

§ 1. Upprop och fastställande av röstlängd

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötets utlysande

§ 4. Fastställande av dagordning

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar 1/1 – 31/12-2016

§ 7. Revisionsrapport

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9. Fastställande av nya mål, verksamhetsplan och budget för 2017

§ 10. Fastställande av medlemsavgift för 2017

§ 11. Val av styrelse:

 A. Val av ordförande på två år        

 B. Val av ledamöter på två år

 C. Val av suppleanter för ett år

 D. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år

 E. Val av valberedning för ett år

§ 12. Övriga frågor

 A. Förslag från styrelsen; Revidering av stadgar.

§ 13. Mötets avslutande

 

Nominera till Gk Värmdös styrelse

Just nu håller valberedningen på med att hitta nya kandidater till Gk Värmdös styrelse inför årsmötet den 16 mars 2017. Det finns många duktiga, engagerade och drivna ledare och föräldrar i föreningen – hjälp oss hitta dem.

Alla medlemmar kan nominera en eller flera personer. Ange namn, kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning samt vilken kompetens du anser att personen kan bidra med i styrelsen.

Skicka din nominering till valberedningen.gkvarmdo@gmail.com senast den 10 februari.

Med vänlig hälsning

Linda Lindqvist & Kristin Annerstedt
Valberedningen Gk Värmdö

Terminen har startat!

Nu har de flesta av våra grupper satt igång och vi ledare är laddade som aldrig förr för att göra vårterminen till den bästa någonsin!

sport-927760_960_720