Samarbete med Värmdö Skärgårdsgymnaster

Värmdö Skärgårdsgymnaster och GK Värmdö har sedan ca. ett halvår tillbaka haft kontakt i syfte att inleda ett samarbete. Föreningarna har liknande verksamheter, delar samma lokaler samt har intressen för att skapa de bästa förutsättningar för gymnastiken på Värmdö.

 

Inledande dialoger har resulterat i en gemensam arbetsgrupp för att föra samtal med kommunen gällande fördelning av halltider och kravställande av eventuellt kommande byggnationer.

 

Styrelserna har bokat in nya dater och kommer löpande informera om vad som händer i relationen.


Parkour på kyrkovalet 2017

I söndags hade GK Värmdö Parkour ”kom och prova på parkour´´ i samband med kyrkovalet vid Gustavsbergs kryka (äppelparken). Något som uppskattades av alla barn som kom och testade på!

Sommarträningar

För er som inte vill tappa gymnastiken nu under sommaren så kommer vi att ha sommarträningar hela sommaren för de som går i våra tävlingsgrupper och är födda 2006 och uppåt.
Var: Ösbyhallen
Tid:17-20
När: hela sommaren till skolstart, förutom vecka 26.
Kostnad: 35okr för hela sommaren.

Välkomna!

 

Vi på värmdö ungdomsfestival

Vi på värmdö har en ungdomsfestival i Gustavsbergshamn den 5-6 juni. Våra fantastiska parkour ledare kommer att finnas på plats 5 juni och ge möjlighet till alla som vill testa på parkour.

Gå dit för att prova på lite parkour!

Tävlingsperiod

Vi börjar nu närma oss slutet av tävlingsperioden och vi har haft många lag ute på tävlingar med fina prestationer i både rikstävlingar och föreningstävlingar. I helgen är de sista tävlingarna för denna termin och vi har tävlande lag i vikingacupen och lag på USM, killarna i PTRM som kör sitt första USM och våra tjejer i ETU.

STORT LYCKA TILL!

Årsmöte 16 mars kl. 19.00

Kallelse till årsmöte i GK Värmdö

Varmt välkommen till föreningens årsmöte den 16 mars kl. 19.00 i Ösbyskolans matsal, Gustavsberg.

Om du vill ha årsmöteshandlingarna i förväg maila kansli@gkvarmdo.se 

För att vi ska kunna planera för kaffe och smörgåsar ber vi dig anmäla dig via denna länk.

Nya stadgar

Styrelsen har arbetat fram uppdaterade stadgar som föreslås antas på årsmötet. Det är ett fåtal uppdateringar som saknades i stadgarna från förra årsmötet. 

Dagordning:

§ 1. Upprop och fastställande av röstlängd

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötets utlysande

§ 4. Fastställande av dagordning

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar 1/1 – 31/12-2016

§ 7. Revisionsrapport

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9. Fastställande av nya mål, verksamhetsplan och budget för 2017

§ 10. Fastställande av medlemsavgift för 2017

§ 11. Val av styrelse:

 A. Val av ordförande på två år        

 B. Val av ledamöter på två år

 C. Val av suppleanter för ett år

 D. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år

 E. Val av valberedning för ett år

§ 12. Övriga frågor

 A. Förslag från styrelsen; Revidering av stadgar.

§ 13. Mötets avslutande