Märkestagning TG

 

Den 18 december kommer TG (truppträningsgrupperna) anordna en märkestagningsdag för alla TG-gymnaster som är intresserade av att visa upp sina kunskaper och på så vis ta ett eller flera märken. Det är alltså en frivillig dag.

Alla gymnaster kommer kunna prova för samtliga märken men för att vi ska kunna få plats med gymnasterna i gymnastikhallen kommer vi dela upp dem i grupper. Först släpper vi in de som provar för brons, därefter silver och slutligen guld. För de som önskar prova till fler märken går det bra att stanna kvar i gymnastikhallen.

Själva märkena som finns är uppdelade i tre kategorier inom varje nivå (brons, silver, guld): modighet, svårighet, styrka. För detta kommer de alltså kunna ta ”modighetsmärket”, ”svårighetsmärket”, ”styrkemärket”. De olika märkena har en svårighetsgrad baserad på vad som tränas på i den nivån.

Kostnad:
Anmälningsavgift: 50kr/nivå (brons, silver, guld)
Märke: 25kr/styck
(slutsumman faktureras i efterhand av kansliet)

Kommentarer är stängda